Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä​

Rekisterinpitäjä
Ideapata Oy

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla hoidetaan verkkokaupan tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista.

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Tietojen säilyttäminen

– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

8. Tietojen tarkistaminen ja oikaiseminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja oikaista häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaan tiedot voidaan poistaa kokonaan rekisteristä vain, jos jollas89.fi:llä ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa tietojen käsittelyä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

jollas89.fi ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Evästeet (cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän internetselaimen muistiin mm. seuraavia tietoja:
– käyttäjän IP-osoite
– kellonaika
– käytetyt sivut
– selaintyyppi
– mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
– miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
– mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun ATK-järjestelmään. Tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.